Sacensību noteikumi

Mākslas vingrošanas sacensību programmas individuālai programmai

Olimpiskajām ciklam 2021-2024.

Stāsies spēkā 01.09.2021.

Mākslas vingrošanas sacensību programma 2021_Update_20.08.2021

Sporta klase Sportistu vecums Sacensību veids Individuālā programma

 

1.     sporta klase

 

8- 10 gadi

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Bez priekšmeta, vingrojums ar apli.

Sacensību programmā min 2 veidi.

Jaunākā grupa- vingrotāju vecums 8 gadi;

Vidējā grupa- vingrotāju vecums 9 gadi;

Vecākā grupa- vingrotāju vecums 10 gadi.

2.     sporta klase

 

9-11 gadi

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums bez priekšmeta, vingrojums ar apli, vingrojums ar vālēm.

Sacensību programmā min 2 veidi.

Jaunākā grupa- vingrotāju vecums 9 gadi;

Vidējā grupa- vingrotāju vecums 10 gadi;

Vecākā grupa- vingrotāju vecums 11 gadi.

3.     sporta klase

 

10-12  gadi

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums bez priekšmeta, vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm.

Sacensību programmā min 2 veidi.

Jaunākā grupa- vingrotāju vecums 10 gadi;

Vidējā grupa- vingrotāju vecums 11 gadi;

Vecākā grupa- vingrotāju vecums 12 gadi.

4.     sporta klase

 

11-13 gadi

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm, vingrojums ar lentu.

Sacensību programmā min 2 veidi.

Jaunākā grupa- vingrotāju vecums 11 gadi;

Vidējā grupa- vingrotāju vecums 12 gadi;

Vecākā grupa- vingrotāju vecums 13 gadi.

5.     sporta klase

 

12-14 gadi Valsts mēroga sacensības- LR čempionāts, LR kausa izcīņas sacensības, LVF jaunatnes meistarsacīkstes  pilsētu atklātie čempionāti

(LVF kalendāra sacensības).

Vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm, vingrojums ar lentu.
Pārējās valsts mēroga sacensības. Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

 

Vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm, vingrojums ar lentu.

Sacensību programmā min 2 veidi.

Prejunioru grupa- vingrotāju vecums 12 gadi;

Vidējā grupa- vingrotāju vecums 13 gadi;

Vecākā grupa- vingrotāju vecums 14 gadi.

Sporta Meistara kandidāts
13-15 gadi Valsts mēroga sacensības- LR čempionāts, LR kausa izcīņas sacensības, LJO, LO, pilsētu atklātie čempionāti (LVF kalendāra sacensības). Vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm, vingrojums ar lentu.
Pārējās valsts mēroga sacensības. Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības). Vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm, vingrojums ar lentu.

Sacensību programmā min 2 veidi.

Apakšgrupas:

Elites grupa;

Augstākā nacionālā grupa;

Nacionālā grupa.

Sporta Meistars
16 gadi un vecākas Valsts mēroga sacensības- LR čempionāts, LR kausa izcīņas sacensības, LJO, LO, pilsētu atklātie čempionāti (LVF kalendāra sacensības). Vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm, vingrojums ar lentu.
Pārējās valsts mēroga sacensības. Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības). Vingrojums ar apli, vingrojums ar bumbu, vingrojums ar vālēm, vingrojums ar lentu.

Sacensību programmā min 2 veidi.

Apakšgrupas:

Elites grupa;

Augstākā nacionālā grupa;

Nacionālā grupa.

Piezīmes-

  1. Sporta klases var izpildīt tikai valsts mēroga sacensībās (LVF sacensību kalendārā iekļautajās sacensības).
  2. Sporta klases piešķiršanas procedūru organizē, koordinē un vada LVF.
  3. Sacensības mākslas vingrošanā individuālā programmā un sacensības grupu vingrojumos ir sacensības dažādās vingrošanas disciplīnās. Sportistiem ir iespēja piedalīties sacensībās abās disciplīnās un arī izpildīt sporta klašu normatīvus abās disciplīnās. Iegūstot sporta klasi individuālajā programmā un/vai grupu vingrojumos.

Individuālajā programmā un grupu vingrojumos no 1. sporta klases līdz 4. sporta klasei pāreja no sporta klases uz klasi notiek neņemot vērā sacensību disciplīnu. Piemēram; izpildot 1. sporta klasi grupu vingrojumos var piedalīties sacensībās pēc 2. sporta klases programmas grupu vingrojumos un/vai individuālajā programmā.

Bet sākot ar 5. sporta klasi individuālajā programmā var piedalīties sportistes kuras izpildījušas sporta iepriekšējo sporta klasi individuālajā programmā. Piemēram; 5. sporta klasē  individuālajā programmā var startēt sportistes ar izpildīto 4. sporta klasi individuālajā programmā.

Grupu vingrojumos var startēt sportistes ar izpildīto sporta klasi gan grupu vingrojumos gan individuālajā programmā. Piemēram: junioru sporta klasē grupu vingrojumos var piedalīties sportistes ar izpildīto 5. sporta klasi grupu vingrojumos vai individuālajā programmā. 5. sporta klases grupu vingrojumu sacensībās var piedalīties sportistes ar izpildīto 4. sporta klasi grupu vingrojumos vai individuāli.

 

Mākslas vingrošanas sacensību programmas grupu vingrojumiem

Olimpiskajām ciklam 2021-2024.

Stāsies spēkā 01.01.2022.

Sporta klase Sportistu vecums Sacensību veids Grupu vingrojumu programma

 

1.     sporta klase

 

8- 10 gadi

 

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums bez priekšmeta.

2 izgājieni

2.     sporta klase

 

9-11 gadi

 

 

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums ar 5 apļiem.

2 izgājieni

3.     sporta klase

 

10-12  gadi Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums ar 5 bumbām.

2 izgājieni

4.     sporta klase

 

11-13 gadi

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums ar 10 vālēm (5 pāri).

2 izgājieni

 

 

5.     sporta klase

 

12-14 gadi

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums ar 5 auklām.

2 izgājieni

Sporta Meistara kandidāts
13-15 gadi

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums ar 5 auklām un

vingrojums ar 5 bumbām.

Komandas sastāvā var pieteikt maksimāli 2 senioru sporta klases vingrotājas.

Sporta Meistars
16 gadi un vecākas

 

Valsts mēroga sacensības (LVF kalendāra sacensības).

Oficiālās sacensības (sporta skolu, sporta klubu vai biedrību kalendārā iekļautas sacensības).

Vingrojums ar 5 auklām un

vingrojums ar 5 bumbām.

Komandas sastāvā var pieteikt maksimāli 2 junioru sporta klases vingrotājas (ar izpildīto SMK normatīvu).

 

 

Piezīmes-

  1. Līdz 01.01.2022 sacensības grupu vingrojumos notiek pēc 08.12.2019 MVTK sēdes apstiprinātās programmas.
  2. Sporta klases var izpildīt tikai valsts mēroga sacensībās (LVF sacensību kalendārā iekļautajās sacensības).
  3. Sporta klases piešķiršanas procedūru organizē, koordinē un vada LVF.
  4. Sacensības mākslas vingrošanā individuālā programmā un sacensības grupu vingrojumos ir sacensības dažādās vingrošanas disciplīnās. Sportistiem ir iespēja piedalīties sacensībās abās disciplīnās un arī izpildīt sporta klašu normatīvus abās disciplīnās. Iegūstot sporta klasi individuālajā programmā un/vai grupu vingrojumos.

Individuālajā programmā un grupu vingrojumos no 1. sporta klases līdz 4. sporta klasei pāreja no sporta klases uz klasi notiek neņemot vērā sacensību disciplīnu. Piemēram; izpildot 1. sporta klasi grupu vingrojumos var piedalīties sacensībās pēc 2. sporta klases programmas grupu vingrojumos un/vai individuālajā programmā.

Bet sākot ar 5. sporta klasi individuālajā programmā var piedalīties sportistes kuras izpildījušas sporta iepriekšējo sporta klasi individuālajā programmā. Piemēram; 5. sporta klasē  individuālajā programmā var startēt sportistes ar izpildīto 4. sporta klasi individuālajā programmā.

Grupu vingrojumos var startēt sportistes ar izpildīto sporta klasi gan grupu vingrojumos gan individuālajā programmā. Piemēram: junioru sporta klasē grupu vingrojumos var piedalīties sportistes ar izpildīto 5. sporta klasi grupu vingrojumos vai individuālajā programmā. 5. sporta klases grupu vingrojumu sacensībās var piedalīties sportistes ar izpildīto 4. sporta klasi grupu vingrojumos vai individuāli.

 

Sportistu vecumu un dzimšanas gadu tabula.

 

Sportistu vecums 2121 gads

 

2022 gads 2023 gads 2024 gads
8- 10 gadi 2013, 2012, 2011 2014, 2013, 2012 2015, 2014, 2013 2016, 2015, 2014
9- 11 gadi 2012, 2011, 2010 2013, 2012, 2011 2014, 2013, 2012 2015, 2014, 2013
10- 12  gadi 2011, 2010, 2009 2012, 2011, 2010 2013, 2012, 2011 2014, 2013, 2012
11- 13 gadi 2010, 2009, 2008 2011, 2010, 2009 2012, 2011, 2010 2013 ,2012, 2011
12- 14 gadi 2009, 2008, 2007 2010, 2009, 2008 2011, 2010, 2009 2012, 2011, 2010
13-15 gadi 2008, 2007, 2006 2009, 2008, 2007 2010, 2009, 2008 2011, 2010, 2009
16 gadi un vecākas 2005 un vecākas 2006 un vecākas 2007 un vecākas 2008 un vecākas