Paziņojums

Šodien, 9.augustā tika sasaukta LVF valde,kur viens no pamatjautājumiem tika izskatīts mākslas vingrotājas Jeļizavetas Polstjanajas nākotne sportā 2022.gadā.
Tika nolemts, ka sportiste var turpināt piedalīties sacensībās par saviem līdzekļiem.
LVF ir sagatavojusi un nosūtījusi oficiālu vēstuli sportistei,uz kuru Jeļizavetai ir jāatbild nedēļas laikā rakstiski. Gaidām ziņas no Jeļizavetas Polstjanajas.

Vēstule