Olimpiskās spēles – Tokija 2020

 

Olimpiskās spēles – Tokija 2020, kuras notiek 2020.gada no 24.jūlija līdz 09.augustam, no Latvijas Vingrošanas federāciejas tiek aicināti divi sporta vingrošanas tiesneši: Nadežda Seile un Deniss Zbickis.

Izsakām atzinību un lepojamies, ka mūsu vidū strādā tik profesionāli un starptautiski augstu novērtēti tiesneši.