Latvijas Vingrošanas federācija piedalās ēnu dienā

Ēnu dienã interesi izrãda Ulbrokas vidusskolas meitenes.