Sacensību programma vingrošana uz batuta

Sacensības sevī iekļauj divas kombinācijas, pa 10 elementiem katrā. Tiek dota tikai viena iespēja katras kombinācija izpildei. Pirmā kombinācija sevī iekļauj spec. – prasības, otrā ir izvēles kombinācija. Elementu izpildes secību nosaka pats sportists vai treneris. Izvēles kombinācija — bez koeficienta ierobežojuma.

Pirmās kombinācijas obligātās prasības.

Grozījumi vingrošanas uz batuta sacensību programma 2024.g.

10 dažādi elementi, no kuriem obligāti izpildāmie:

Sporta klase Sportistu vecums Sacensību veids Speciālas prasības
1.     sporta klase

 

8- 10 gadi

 

Valsts mēroga sacensības

 

·       lēciens uz vēdera;

·       piecelties;

·       lēciens grupējumā;

·       lēciens ar pagriezienu uz 180 grādiem;

·       lēciens uz dibena;

·       pagrieziens uz 180 grādiem uz dibena;

·       piecelties ar pagriezienu uz 180 grādiem;

·       lēciens “žāklis”;

·       lēciens uz muguras;

·      piecelties ar pagriezienu uz 180 grādiem.

2.     sporta klase 9-11 gadi Valsts mēroga sacensības ·      1 elementam ir jābūt nemazāk kā 4/4 no salto ar pagriezienu.
3.     sporta klase

 

10-12  gadi

 

Valsts mēroga sacensības ·      3 elementiem ir jābūt ne mazāk kā 4/4 no salto.
4. sporta klase

 

11-13 gadi

 

Valsts mēroga sacensības

 

·       1 (viens) elements uz vēdera vai uz muguras;

·       viens (1) elements 5/4 lēciena no vēdera vai no muguras uz kājām;

·      5 elementiem ne mazāk ka 3/4 no salto.

5.     sporta klase

 

12-14 gadi

 

Valsts mēroga sacensības

 

·       ¾ lēciena uz priekšu, no kājām uz muguras (¾

front);

·       5/4 lēciena no muguras ar pagriezienu uz 180˚

uz kājām (Ball out);

·       ¾ salto atpakaļ uz vēdera

·      8 elementiem ir jābūt ne mazāk kā ¾ no salto.

6.     Sporta klase 13 – 15 gadi Valsts mēroga sacensības

 

·       salto atpakaļ grupējumā;

·       taisnais salto atpakaļ;

·       pusskrūve – grupējumā, liekta vai taisna;

·       ¾ salto uz priekšu, no kājām uz muguras (¾ front);

·       5/4 salto no muguras ar pagriezienu uz 180˚ uz kājām (Ball out);

·       ¾ salto atpakaļ uz vēdera;

·       1 elements ar salto un 360˚ (vai vairāk)

·       vertikālā rotācija (42- full back vai 43- rudolf);

·      8 elementiem ir jābūt ne mazāk kā ¾ no salto.

 

Junioru sporta klase (jauniešie)

13 – 16 gadi Valsts mēroga sacensības un Eiropas čempionātā junioru sporta klase. Vingrinājums sastāv no 10 dažādiem elementiem. Atļauts ne vairāk kā 1 elements zem 270° rotācijas no salto. Katram elementam, kas atbilst prasībām, sacensību kartē jābūt atzīmētam ar zvaigznīti (*). Šīs prasības nevar izpildīt, apvienojot tās vienā elementā, bet tās ir jāveic kā atsevišķi elementi.

1. viens (1) elements uz vēdera vai uz muguras;

2. viens (1) elements no vēdera vai no muguras kopā ar prasību Numurs 1;

3. viena (1) dubultā priekšējā vai dubultā aizmugurējā

salto ar vai bez twist; (8– vai 8-1)

4. viens (1) elements ne mazāk kā salto 360° un 540˚vertikālā rotācijā (43).

 

 

 

 

 

Senioru sporta klase

(pieaugušie)

15 – 16 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts mēroga sacensības un FIG sacensības. Vingrinājums sastāv no 10 dažādiem elementiem. Atļauts ne vairāk kā 1 elements zem 270° rotācijas no salto. Katram elementam, kas atbilst prasībām, sacensību kartē jābūt atzīmētam ar zvaigznīti (*). Šīs prasības nevar izpildīt, apvienojot tās vienā elementā, bet tās ir jāveic kā atsevišķi elementi.

1. viens (1) elements uz vēdera vai uz muguras;

2. viens (1) elements no vēdera vai no muguras kopā ar prasību Numurs 1;

3. viena (1) dubultā priekšējā vai dubultā aizmugurējā

salto ar vai bez twist; (8– vai 8-1)

4. viens (1) elements ne mazāk kā salto 360° un 540˚

vertikālā rotācija (43).

17 – 21 gadi Valsts mēroga sacensības un FIG sacensības. 1. Vingrinājums sastāv no 10 dažādiem elementiem, katrs ar vismaz 270 ° rotācijas no salto.
2. Diviem (2) elementiem, kas atzīmēti ar zvaigznīti (*) uz sacensību kartes, būs grūtības.
Grūtībai tiks pievienotas novērtējumam kopā ar lidojuma laiku (TOF) un horizontālo nobīdes punktu (HD).
3. Neviens no šiem diviem elementiem nedrīkst tikt
atkārtots otrajā kombinācijā kvalifikācijas programmā.
Pretējā gadījumā netiks ieskaitīta to grūtība.
17 + Valsts mēroga sacensības un FIG sacensības. FIG Senioru

 

 

Normatīvi

Sporta disciplīna vienību mērījums Senioru Senioru Senioru Junioru Sporta Klases
I II III IV V VI
Senior 17-21 15-16 13-16 8-10 9-11 10-12 11-13 12-14 13-15
Individuāli lēcieni punkti S. – 50.00; V. -51.00. 91,20 87,10 84,50 66,90 68,60 71,00 73,70 77,30 80,40

Normatīvu izpildes nosacījumi:

1. Valsts mēroga sacensības, Eiropas čempionāts un FIG sacensība, kuras ir iekļautas LVF sacensību kalendārā
2. Lai piedalītos attiecīga mēroga sacensībās sportistam ir jāsasniedz attiecīgais vecums sacensību norises
gadā.
3. Lai iegūtu attiecīgu sporta klasi, jāizpilda normatīvi priekšsacīkstēs pēc attiecīgas programmas:
3.1. SM:
3.1.1. Vienu reizi Latvijas Čempionātā vai Latvijas kausā, vai Pasaules meistarsacīkstēs vēcuma grupas klasē (15-16 vai 17-18 gadu veci) , vai Eiropas meistarsacīkstēs junioru klasē (13-17 gadu veci).
3.1.2. Vienu reizi gadā oficiālajās FIG vai UEG starptautiskajās sacensībās, kuras ir iekļautas FIG vai VF
kalendārā (attiecīgajā vecuma grupā)
3.2.SMK:
3.2.1. Vienu reizi Starptautiskās mēroga (FIG vai UEG) oficiālās sacensībās.
3.2.2. Gada laikā vienu reizes oficiālās Latvijas mēroga sacensībās (Latvijas Čempionāts un Latvijas kauss).
3.3. IV sporta klase
3.3.1.Vienu reizi starptautiska mēroga oficiālajās sacensībās (iekļautas kalendārā)
4.3. I līdz V sporta klases
4.3.1. Vienu reizi LVF oficiālajās sacensībās, kuras ir iekļautas LVF kalendārā

 

Starptautiskās klases sporta meistars:

Sacensību statuss Sporta disciplīna Dzimums, vecums Prasības: iegūstamā vieta
Olimpiskās spēles Individuālie lēcieni Vīrieši, sievietes 1.-16.
Pasaules Čempionāts Individuālie lēcieni Vīrieši, sievietes 1.-30.
Pasaules kauss (etapu summa) Individuālie lēcieni Vīrieši, sievietes 1.-25.
Eiropas Čempionāts Individuālie lēcieni Vīrieši, sievietes 1.-25.
Pasaules meistarsacīkstes Individuālie lēcieni Vīrieši, sievietes (17-21 gadu veci) 1.-20.
Citas starptautiska mēroga sacensības, kuras iekļautas LVF kalendārā Individuālie lēcieni Vīrieši, sievietes 1.-3.
*Nosacījums finālā iegūstamo
punktu summa – vīriešiem ne
mazāk kā 53,0 balles un
sievietēm 51,0 balles.

 

Normatīvu izpildes nosacījumi:
Lai piedalītos attiecīgā mēroga sacensībās sportistam ir jābūt sasniegušam nepieciešamo vecumu dotajā kalendārajā gadā.

Saīsinājumi:
I – pirmā sporta klase
II – otrā sporta klase
III – trešā sporta klase
IV – ceturtā sporta klase
V – piektā sporta klase
VI – sestā sporta klase
SK – LVF sacensību kalendārs.