Rīgas Domes līdzfinansējums sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās.

Dalībai 48. Pasaules čempionātā sporta vingrošanā, kas notiks 2018. gada 25. oktobrī līdz – 03. novembrim, Dohā, Qatarā RD IKSD piešķīris finansiālo atbalstu Rīgas sportistei Elīnai Vihrovai. Kopējā summa ir  EUR 740,00 (septiņi simti četerdesmit eiro un 00 centi).