Rīgas Domes līdzfinansējums sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās

Dalībai 33. Eiropas čempionātā sporta vingrošanā, kas notiks 2018. gada 09. – 12. augustā, Glazgovā, Lielbritānijā RD IKSD piešķīris finansiālo atbalstu Rīgas sportistu Vitālija Kardašova, Aleksandra Ļitvinova, Viktora Jermakova un Edgara Čudovska. Kopējā summa ir  EUR 2644,00 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit četri euro 00 centi).