Rīgas Domes līdzfinansējums sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās

Dalībai 34. Eiropas čempionātā mākslas vingrošanā 01. – 03.06.2018 Guadalajārā, Spānijā finansējums piešķirts:

  1. grupu vingrotājiem Annai Lazarevai, Janai Lazarevai, Veronikai Gruzdevai, Jekaterinai Sidorovai, Arinai Ļeinai un Tamarai Lanai Petrosjanai. Līguma kopējā summa ir EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi);
  2. individuālā programma Ņikola Ivanauska un Arina Jevstafjeva.  Līguma kopējā summa ir EUR 644,44 (seši simti četerdesmit četri euro un 44 centi)

Latvijas vingrošanas federācijas prezidents.

J. Čakstiņš