Nolikums Latvijas Republikas čempionātam pieaugušajiem un junioriem mākslas vingrošanā 2017

N O L I K U M S

 

Mērķis un uzdevumi:

Popularizēt mākslas vingrošanu Latvijas Republikā. Noskaidrot valsts labākās mākslas vingrotājas.

Laiks un vieta:

2017. gada 11. – 12. novembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, Liepāja.

Sacensību vadība:

Sacensības organizē  Latvijas Vingrošanas federācija.

Galvenā tiesnese  – Jeļena Rieksta (Starptautiskā kategorija ).

Galvenā sekretāre  – Iveta Audre (Nacionālā kategorija).

Dalībnieces un programma:

Seniores FIG programma 2002. dz. g. un vecākas,

Juniores FIG programma 2002. – 2005. dz. g.

(2002. dz. g. var startēt junioru klasē, bet nevar pretendēt uz vietu 2018. gada LR

Nacionālās izlases komandas sastāvā.)

Sacensību grafiks:

2017. gada 11.novembrī – juniores – 2 veidi, seniores – Sacensības Nr. 1 (4 veidi )

2017. gada 12. novembrī – juniores – 2 veidi, seniores – Sacensības Nr. 2, Fināls

Sacensībās Nr. 2 piedalās 12 labākās seniores pēc sacensību Nr. 1 rezultātiem.

 

Dalības maksa: EUR 15,00

Dalības maksa jāiemaksā LVF kontā ar pārskaitījumu līdz 2017. gada 5. novembrim ar norādi – Dalības maksa LR čempionātā uzrādot vingrotāju uzvārdus.

 

BIEDRĪBA „LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA”

Reģ. Nr. 40008022241

Skolas 9-23, Rīga LV-1010

BANKAS REKVIZĪTI

Valsts kase , kods TRELLV22

Konts LV94TREL9153520000000

Apmaksas kvīti vai maksājuma uzdevuma kopija jāuzrāda pārstāvju sanāksmē.

Katram treneru kolektīvam ir jānodrošina ne vairāk kā 2 kvalificēti  tiesneši (starptautiskā vai nacionālā kategorija).

 

Apbalvošana:

1.-3. vietas ieguvējas daudzcīņā apbalvo ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām.

4.-6. vietas ieguvējas apbalvo ar diplomiem un piemiņas balvām.

 

Pieteikumi:

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski   līdz 2017. gada 23. oktobrim  uz e-pasta adresi audre@inbox.lv.

Galīgos pieteikumus (obligāti ar vingrotāju personas kodiem un ārsta parakstu) jāiesniedz izlozes laikā, kas notiks 2017. gada 4. novembrī Jūrmalas Valsts gimnāzijas sporta hallē (adrese – Raiņa 55, Jūrmala) Jūrmalas pilsētas atklātās meistarsacīkstes laikā.

 

Komandējošās organizācijas sedz  visus  izdevumus.

 

Apstiprināts LVF Mākslas vingrošanas TK sēdē.

Latvijas Čempionāta nolikums