Kvalifikācijas programma lēcienos uz batuta

Sacensības sevī iekļauj divas kombinācijas, pa 10 elementiem katrā. Tiek dota tikai viena iespēja katras kombinācija izpildei.

Pirmā kombinācija sevī iekļauj spec – prasības, otrā ir izvēles kombinācija.Elementu izpildes secību nosaka pats sportists vai treneris. Izvëles kombinäcija — bez koeficienta ierobežojuma.

Pirmās kombinācijas obligātās prasības.

10 dažādi elementi, no kuriem ogligāti izpildāmie :

 I. Sporta klase
 • lēciens uz vēdera;
 • piecelties;
 • lēciens grupējumā;
 • lēciens ar pagriezienu uz 180 grādiem;
 • lēciens uz dibena;
 • pagrieziens uz 180 grādiem uz dibena;
 • piecelties ar pagriezienu uz 180 grādiem;
 • lēciens “žāklis”;
 • lēciens uz muguras;
 • piecelties ar pagriezienu uz 180 grādiem.
II. Sporta klase 1 elementam ir jābūt ne mazāk kā 4/4 no salto
III. Sporta klase 2 elementiem ir jābūt ne mazāk kā 4/4 no salto
IV. Sporta klase
 • Salto atpakaļ
 • Salto uz priekšu
 • 1 elementam ne mazak ka3/4  no salto
 • 4 elementam ne mazak ka 4/4  no salto
 V. Sporta klase
 • salto atpakaļ grupējumā;
 • taisnais salto atpakaļ;
 • pusskrūve – grupējumā, liekta vai taisna;
 • ¾ lēciena uz priekšu, no kājām uz muguras (¾ front);
 • 5/4 lēciena no muguras ar pagriezienu uz 180˚ uz kājām ( Ball out);
 • ¾  salto atpakaļ uz vederu
 • 8 elementiem ir jābūt ne mazāk kā ¾ no salto.
VI. Sporta klase
 • salto atpakaļ grupējumā
 • taisnais salto atpakaļ;
 • pusskrūve – grupējumā, liekta vai taisna;
 • ¾ salto uz priekšu, no kājām uz muguras (¾ front);
 • 5/4 salto no muguras ar pagriezienu uz 180˚ uz kājām ( Ball out);
 • ¾  salto atpakaļ uz vederu
 • 1 elements ar salto un 360˚ (vai vairāk) vertikālā rotācija (42- full back vai 43- rudolf);
 • 9 elementiem ir jābūt ne mazāk kā ¾ no salto
SMK

(sporta meistara kandidāti)

 • salto atpakaļ taisns;
 • pusskrūve – grupējumā, liekta, taisna;
 • ¾ salto uz priekšu, no kājām uz muguras (¾ front);
 • 5/4 salto no muguras ar pagriezienu uz 180˚ uz kājām ( Ball out)
 • 1 elements ar salto un 360˚ vertikālā rotācija (42- full back);
 • 1 elements ar salto un 540˚ vertikālā rotācija (43- rudolf);
 • 9 elementiem ir jābūt ne mazāk kā ¾ no salto.
SM

(sporta meistars)

 • ¾ salto uz priekšu vai atpakaļ;
 • 1 elements ar salto un 540˚ vertikālā rotācija (43- rudolf);
 • 1 dubultais salto (8– vai 8-1)
 • 9 elementiem ir jābūt ne mazāk kā ¾ no salto;

 

SM (sporta meistaru) programma atbilst starptautiskajiem FIG standartiem

1) Pirmās kombinācijas obligātās prasības starptautiskajās FIG sacensībās (A-klase)

 1. Kombinācija sastāv no 10 elementiem, katrs satur ne mazāk kā 2700 salto rotāciju
 2. Divi elementi, kuri uz sacensību kartiņas tiek atzīmēti (*) , ir ar grūtības koeficientu. Šis grūtības koeficients tiek pieskaitīts pie tehniskās atzīmes, lai iegūdu kopējo vērtējumu par pirmo kombināciju.
 3. Neviens no šiem diviem elementiem nedrīkst tikt atkārtots otrajā kombinācijā. Pretējā gadījumā netikst ieskaitīta to grūtība.

2) Pirmās kombinācijas obligātās prasības starptautiskajās jauniešu FIG sacensībās. (B-klase)

 1. Kombinācijas sastāv no 10 dažādiem elementiem. Tikai viens no šiem elementiem drīkst saturēt mazāk kā 2700 no salto rotācijas. Katram elementam, kas atbilst obligātajām prasībām, jābūt atzīmētam (*) sacensību kartiņā.Dotās prasības nedrīkst tikt apvienotas vienā elemntā, bet gan jābūt kā atsevišķiem elementiem.
 2. Viens elements ar pienācienu uz muguras vai vēdera
 3. Viens elements no muguras vai vēdera apvienojumā ar elementu Nr.1
 4. Viens divkāršais salto uz priekšu vai atpakaļ ar vai bez vertikāliem pagriezieniem. Viens elements ar vertikālu pagriezienu vismaz pa 5400

 

Izpilde tiek ieskaitīta tikai kvalifikācijā. Fināla atzīmes netiek ņemtas vērā.

 1. Sporta klase – 64,90
 2. Sporta klase – 67,10
 3. Sporta klase – 69,10
 4. Sporta klase – 71,20
 5. Sporta klase – 75,60
 6. Sporta klase – 78,40

SMK – 82,60

SM    – 86,60