Valde 2017. – 2020. gads

Latvijas Vingrošanas federācijas – Valdes sastāvs

Valde ir Latvijas Vingrošanas federācijas izpildinstitūcija, kura vada un nodrošina federācijas ikdienas darbu. LVF valdi veido vienpadsmit personu kopums – LVF valdes Prezidents, LVF ģenerālsekretāre, LVF divi Viceprezidenti, un septiņi valdes locekļi. Valdes Prezidents pēc nepieciešamības principa sasauc un vada federācijas valdes sēdes. LFV valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Latvijas Vingrošanas federāciju – prezidents LVF pārstāv atsevišķi, pārējie valdes locekļi – kopā.

LVF valde ir ievēlēta 2016.gada 14. decembrī.

Valdes pilnvaru termiņš ir četri gadi – līdz 2020.gada 14. decembrīm.

 

LVF Prezidents Jevgēnijs Saproņenko ievēlēts 30.10.2019 gfl@latnet.lv 
LVF Ģenerālsekretāre Natālija Prokofjeva ievēlēta 28.11.2017. +371 27403566 gfl@latnet.lv
LVF Viceprezidents Artūrs Mickevičs ievēlēts 14.12.2016. +371 29228203 amickevics@gmail.com
LVF Viceprezidents Daiga Liepiņa ievēlēta 14.12.2016. +371 22069797 daigaliepina.dl@gmail.com
LVF Valdes loceklis Gunta Afanasjeva ievēlēta 14.12.2016 +371 26212814 guntaafanasjeva@inbox.lv
LVF Valdes loceklis Broņislavs Konstantinovičs ievēlēts 14.12.2016 +371 29495639 bkonst@inbox.lv
LVF Valdes loceklis Gaļina Marjina ievēlēta 14.12.2016 +371 26557446  galinka21@inbox.lv
LVF Valdes loceklis Tatjana Ņikitina ievēlēta 14.12.2016 +371 20070005 tatunik@inbox.lv
LVF Valdes loceklis Aivars Plāte ievēlēts 14.12.2016 +371 29754050 aivaris.plate@inbox.lv
LVF Valdes loceklis Nadežda Seile ievēlēta 14.12.2016 +371 29470598 nadezdaseile@hotmail.com
LVF Valdes loceklis Irina Smelova ievēlēta 14.12.2016 +371 29140880 irtuk@inbox.lv