Valde 2017. – 2020. gads

Latvijas Vingrošanas federācijas – Valdes sastāvs

Valde ir Latvijas Vingrošanas federācijas izpildinstitūcija, kura vada un nodrošina federācijas ikdienas darbu. LVF valdi veido vienpadsmit personu kopums – LVF valdes Prezidents, LVF ģenerālsekretāre, LVF divi Viceprezidenti, un septiņi valdes locekļi. Valdes Prezidents pēc nepieciešamības principa sasauc un vada federācijas valdes sēdes. LFV valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Latvijas Vingrošanas federāciju – prezidents LVF pārstāv atsevišķi, pārējie valdes locekļi – kopā.

LVF valde ir ievēlēta 2016.gada 14. decembrī.

Valdes pilnvaru termiņš ir četri gadi – līdz 2020.gada 14. decembrīm.

 

LVF Prezidente Jānis Čakstiņš ievēlēts 14.12.2016. +371 20002020 [email protected]
LVF Ģenerālsekretāre Natālija Prokofjeva ievēlēta 28.11.2017. +371 27403566 [email protected]
LVF Viceprezidents Artūrs Mickevičs ievēlēts 14.12.2016. +371 29228203 [email protected]
LVF Viceprezidents Daiga Liepiņa ievēlēta 14.12.2016. +371 22069797 [email protected]
LVF Valdes loceklis Gunta Afanasjeva ievēlēta 14.12.2016 +371 26212814 [email protected]
LVF Valdes loceklis Broņislavs Konstantinovičs ievēlēts 14.12.2016 +371 29495639 [email protected]
LVF Valdes loceklis Gaļina Marjina ievēlēta 14.12.2016 +371 26557446  [email protected]
LVF Valdes loceklis Tatjana Ņikitina ievēlēta 14.12.2016 +371 20070005 [email protected]
LVF Valdes loceklis Aivars Plāte ievēlēts 14.12.2016 +371 29754050 [email protected]
LVF Valdes loceklis Nadežda Seile ievēlēta 14.12.2016 +371 29470598 [email protected]
LVF Valdes loceklis Irina Smelova ievēlēta 14.12.2016 +371 29140880 [email protected]