Valde 2021. – 2024. gads

Latvijas Vingrošanas federācijas – Valdes sastāvs

Valde ir Latvijas Vingrošanas federācijas izpildinstitūcija, kura vada un nodrošina federācijas ikdienas darbu. LVF valdi veido vienpadsmit personu kopums – LVF valdes Prezidents, LVF ģenerālsekretāre, LVF divi Viceprezidenti, un septiņi valdes locekļi. Valdes Prezidents pēc nepieciešamības principa sasauc un vada federācijas valdes sēdes. LFV valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Latvijas Vingrošanas federāciju – prezidents LVF pārstāv atsevišķi, pārējie valdes locekļi – kopā.

LVF valde ir ievēlēta 2021.gada 03. decembrī.

Valdes pilnvaru termiņš ir trīm gadiem – līdz 2024.gada 14. decembrīm.

 

LVF Prezidents Jevgēnijs Saproņenko ievēlēts 03.12.2021 gfl@latnet.lv 
LVF Ģenerālsekretāre Natālija Prokofjeva ievēlēta 03.12.2021. +371 27403566 gfl@latnet.lv
LVF Viceprezidents Artūrs Mickevičs ievēlēts 03.12.2021. +371 29228203 amickevics@gmail.com
LVF Viceprezidents Daiga Liepiņa ievēlēta 03.12.2021. +371 22069797 daigaliepina.dl@gmail.com
LVF Valdes loceklis Tatjana Stepulāne
ievēlēta 03.12.2021 +371 26494717  

LVF Valdes loceklis Olga Timofejeva
ievēlēts 03.12.2021 +371 29701964  

LVF Valdes loceklis Olga Mogutova
ievēlēta 03.12.2021 +371 22362112 Bērna kopšanas atvaļinājuma
LVF Valdes loceklis Vera Antone
ievēlēta 03.12.2021 +371 29826859
LVF Valdes loceklis Maksims Ņilovs
ievēlēts 03.12.2021 +371 28454433  

LVF Valdes loceklis Nadežda Seile ievēlēta 03.12.2021 +371 29470598 nadezdaseile@hotmail.com
LVF Valdes loceklis