Kontakti

BIEDRĪBA „LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA”

Reg. Nr.: 40008022241

Juridiskā adrese: Skolas iela 9–23, Rīga, LV-1010

Pasta un faktiskā adrese: Skolas iela 9 ofiss 23, Rīga, LV-1010

Tālr.: 67509494

Fax: 67322175

e-pasts:  [email protected]

 

BANKAS REKVIZĪTI

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV94TREL9153520000000

 

Latvian Gymnastics Federation
Reg. Nr. 40008022241
Skolas iela 9–23,
Riga LV-1010 Latvia