Mākslas vingrošanas programma

MĀKSLAS VINGROŠANAS PROGRAMMA 2017. MĀCĪBU GADAM

INDIVIDUĀLI

 

GRUPU VINGROJUMS

01.01.2017-31.12.2017 D punktu skaits Priekšmeti un noteikumi
I SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2010. dz.g. un jaun.

Vecākā grupa- 2009. dz.g. un vec.

C grupa -2008. dz.g. un vec.

 

 

B/P-3.0

 

B/P-2.5

B/P B/P: pēc FIG noteikumiem: Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas) Min 2- S (deju soļu celiņš);

max 2 akrobātiskie savienojumi no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2 ).

Akrobātiskie elementi nevar atkārtoties.

Vingrojums bez priekšmeta Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas);

Min 2- S (deju soļu celiņš);

Min. 8 sadarbības elementi (vērtība- 0.1 un 0.2 );

Max 1 akrobātiskais savienojums no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2).

II SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2009. dz.g. un jaun.

Vecākā grupa- 2008. dz.g. un vec.

 

C grupa -2007. dz.g. un vec.

 

 

B/P-3.5;

Priek.-4.5

 

B/P-3.0;

Priek.-4.0

B/P un vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P un vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P un vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P:- pēc FIG noteikumiem: : Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas) Min 2- S (deju soļu celiņš);

max 2 akrobātiskie savienojumi no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2 ).Akrobātiskie elementi nevar atkārtoties. Priekšmets pēc FIG noteikumiem.

 

A grupa-vingrojums ar 5 apļiem

 

B grupa-vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + min 1- max 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

III SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2008. dz.g. un jaun.

 

Vecākā grupa- 2007. dz.g. un vec.

 

C grupa -2006. dz.g. un vec.

 

 

B/P-4.0;

Priek.-5.0

 

B/P-3.5;

Priek.-4.5

B/P, un pēc izvēles

B/P, un pēc izvēles

 

Vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P:- pēc FIG noteikumiem: : Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas) Min 2- S (deju soļu celiņš);

max 2 akrobātiskie savienojumi no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2 ).Akrobātiskie elementi nevar atkārtoties. Priekšmets pēc FIG noteikumiem.

 

A grupa-vingrojums ar 5 auklām

 

B grupa-vingrojums ar 5 apļiem

 

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + min 2- max 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

IV SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2007. dz.g. un jaun.

 

Vecākā grupa- 2006. dz.g. un vec.

 

C grupa -2005. dz.g. un vec.

 

 

 

Priek.-5.5

 

 

Priek.-5.0

 

  un priekšmets pēc izvēles.

 

 

2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

 

A grupa-vingrojums ar 5 bumbām

 

B grupa-vingrojums ar 5 bumbām  vai 5 auklām

 

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) +  Min 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

V SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2006. dz.g. un jaun.

 

Vecākā grupa- 2005. dz.g. un vec.

 

C grupa -2004. dz.g. un vec.

 

 

 

Priek.-6.0

 

 

Priek.-5.5

 

un priekšmets pēc izvēles.

 

2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

A grupa-vingrojums ar 5 lentām

 

B grupa-vingrojums ar 5

 ,vai,vai, vai

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + Min 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

PRE-JUNIORU SPORTA KLAE 2005. dz.g. un jaun.

 

.

 

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

JUNIORU SPORTA KLASE 2004-2002 A grupa

 

2004-2002 B grupa

 

2004-2002 C grupa

 

Priek.-6.5

 

Priek.-6.0

 

 

 

 

2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

A grupa-vingrojums ar 5 vālēm

B grupa-vingrojums ar 5 vālēm

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + Min 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

SENIORU SPORTA KLASE 2001 un vecākas A grupa

 

2001 un vecākas B grupa

 

Priek.-7.0

 

 

 

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

Vingrojums ar 3un 2

Vingrojums ar 5apļiem

Min 4 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + Min 4 pārmetieni;9 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 1- S (deju soļu celiņš).

  • – Grupu vingrojumos tiek pieņemts, ka komandā piedalās ne mazāk kā 5 vingrotājas (+ 2 vingrotājas var tikt mainītas).
  • – Individuālajā programmā vingrotājai nav tiesību pariet zemākā sporta klasē nekā viņa iepriekš startējusi.
  • – Grupu vingrojumos ir atļauts startēt vienu sporta klasi augstāk vai vienu sporta klasi zemāk, nekā individuālajā programmā.
  • No 01.09.2017 grupu vingrojuma komanda var startēt 2 vingrotājās, kuras ir vienu gadu vecākas vai jaunākas no sporta klases pamata sastāva.
  • – Junioru sporta klasē grupu vingrojumu sastāvā ir atļauts startēt max 2 senioru klases vingrotajām.

 

Sporta klase Vecuma grupa Maksimālais punktu skaits par D
Bez priekšmeta Priekšmets
I sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma
vecāka grupa 3.0 p.
C grupa 2.0 p.
II sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma bez ierobežojuma
vecāka grupa 3,5 p. 4,0 p.
C grupa 2,5 p. 3,0 p.
III sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma bez ierobežojuma
vecāka grupa 4.0 p. 4,5 p.
C grupa 3.0 p. 3,5 p.
IV sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma bez ierobežojuma
vecāka grupa 4,5 p. 5,0 p.
C grupa 3,5 p. 4,0 p.
V sporta klase bez ierobežojuma
Pre- juniores bez ierobežojuma
C grupa 4,5 p.
Junioru sporta klase A grupa bez ierobežojuma
B grupa 6,0 p.
C grupa 5,0 p.
Senioru sporta klase A grupa bez ierobežojuma
B grupa 7,0 p.
C grupa 6,0 p.

 

 

MĀKSLAS VINGROŠANAS PROGRAMMA 2018. MĀCĪBU GADAM

INDIVIDUĀLI

GRUPU VINGROJUMS

01.01.2017-31.12.2017 D punktu skaits Priekšmeti un noteikumi
I SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2010. dz.g. un jaun.

Vecākā grupa- 2009. dz.g. un vec.

C grupa -2008. dz.g. un vec.

 

 

B/P-3.0

 

B/P-2.5

B/P B/P: pēc FIG noteikumiem: Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas) Min 2- S (deju soļu celiņš);

max 2 akrobātiskie savienojumi no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2 ).

Akrobātiskie elementi nevar atkārtoties.

Vingrojums bez priekšmeta Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas);

Min 2- S (deju soļu celiņš);

Min. 8 sadarbības elementi (vērtība- 0.1 un 0.2 );

Max 1 akrobātiskais savienojums no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2).

II SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2009. dz.g. un jaun.

Vecākā grupa- 2008. dz.g. un vec.

 

C grupa -2007. dz.g. un vec.

 

 

B/P-3.5;

Priek.-4.5

 

B/P-3.0;

Priek.-4.0

B/P un vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P un vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P un vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P:- pēc FIG noteikumiem: : Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas) Min 2- S (deju soļu celiņš);

max 2 akrobātiskie savienojumi no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2 ).Akrobātiskie elementi nevar atkārtoties. Priekšmets pēc FIG noteikumiem.

 

A grupa-vingrojums ar 5 apļiem

 

B grupa-vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + min 1- max 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

III SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2008. dz.g. un jaun.

 

Vecākā grupa- 2007. dz.g. un vec.

 

C grupa -2006. dz.g. un vec.

 

 

B/P-4.0;

Priek.-5.0

 

B/P-3.5;

Priek.-4.5

B/P, un pēc izvēles

B/P, un pēc izvēles

 

Vingrojums ar priekšmetu pēc izvēles.

B/P:- pēc FIG noteikumiem: : Min 3 elementi, max 7 elementi (obligāti pa vienam no katras grupas) Min 2- S (deju soļu celiņš);

max 2 akrobātiskie savienojumi no min 2 akrobātiskajiem elementiem (vērtība- 0.2 ).Akrobātiskie elementi nevar atkārtoties. Priekšmets pēc FIG noteikumiem.

 

A grupa-vingrojums ar 5 auklām

 

B grupa-vingrojums ar 5 apļiem

 

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + min 2- max 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

IV SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2007. dz.g. un jaun.

 

Vecākā grupa- 2006. dz.g. un vec.

 

C grupa -2005. dz.g. un vec.

 

 

 

Priek.-5.5

 

 

Priek.-5.0

 

  un priekšmets pēc izvēles.

 

 

2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

 

A grupa-vingrojums ar 5 bumbām

 

B grupa-vingrojums ar 5 bumbām  vai 5 auklām

 

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) +  Min 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

V SPORTA KLASE Jaunākā grupa- 2006. dz.g. un jaun.

 

Vecākā grupa- 2005. dz.g. un vec.

 

C grupa -2004. dz.g. un vec.

 

 

 

Priek.-6.0

 

 

Priek.-5.5

 

un priekšmets pēc izvēles.

 

2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

A grupa-vingrojums ar 5 lentām

 

B grupa-vingrojums ar 5

 ,vai,vai, vai

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + Min 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

PRE-JUNIORU SPORTA KLAE 2005. dz.g. un jaun.

 

.

 

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

JUNIORU SPORTA KLASE 2004-2002 A grupa

 

2004-2002 B grupa

 

2004-2002 C grupa

 

Priek.-6.5

 

Priek.-6.0

 

 

 

 

2 vingrojumi ar priekšmetiem pēc izvēles.

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

A grupa-vingrojums ar 5 lentām

B grupa-vingrojums ar 5  lentām

Min 3 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + Min 3 pārmetieni;7 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 2- S (deju soļu celiņš).

SENIORU SPORTA KLASE 2001 un vecākas A grupa

 

2001 un vecākas B grupa

 

Priek.-7.0

 

 

 

 

Pēc FIG noteikumiem 2017-2020

Vingrojums ar 3un 2

Vingrojums ar 5apļiem

Min 4 elementi individuālie ķermeņa elementi (pa vienam no katras grupas) + Min 4 pārmetieni;9 elements vai ķermeņa elements, vai pārmetiens

Min 4- C;

Max 1- R   ;

Min 1- S (deju soļu celiņš).

  • – Grupu vingrojumos tiek pieņemts, ka komandā piedalās ne mazāk kā 5 vingrotājas (+ 2 vingrotājas var tikt mainītas).
  • – Individuālajā programmā vingrotājai nav tiesību pariet zemākā sporta klasē nekā viņa iepriekš startējusi.
  • – Grupu vingrojumos ir atļauts startēt vienu sporta klasi augstāk vai vienu sporta klasi zemāk, nekā individuālajā programmā.
  • No 01.09.2017 grupu vingrojuma komanda var startēt 2 vingrotājās, kuras ir vienu gadu vecākas vai jaunākas no sporta klases pamata sastāva.
  • – Junioru sporta klasē grupu vingrojumu sastāvā ir atļauts startēt max 2 senioru klases vingrotajām.

 

Sporta klase Vecuma grupa Maksimālais punktu skaits par D
Bez priekšmeta Priekšmets
I sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma
vecāka grupa 3.0 p.
C grupa 2.0 p.
II sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma bez ierobežojuma
vecāka grupa 3,5 p. 4,0 p.
C grupa 2,5 p. 3,0 p.
III sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma bez ierobežojuma
vecāka grupa 4.0 p. 4,5 p.
C grupa 3.0 p. 3,5 p.
IV sporta klase jaunāka grupa bez ierobežojuma bez ierobežojuma
vecāka grupa 4,5 p. 5,0 p.
C grupa 3,5 p. 4,0 p.
V sporta klase bez ierobežojuma
Pre- juniores bez ierobežojuma
C grupa 4,5 p.
Junioru sporta klase A grupa bez ierobežojuma
B grupa 6,0 p.
C grupa 5,0 p.
Senioru sporta klase A grupa bez ierobežojuma
B grupa 7,0 p.
C grupa 6,0 p.