Sporta Meistara un Sporta Meistara Kandidātu apliecību pasniegšanas pasākums

Šogad , 9.septembrī, pirmo reizi federācija rīkoja svinīgu pasākumu, kas bija veltīts Sporta Meistaru un Sporta Meistaru Kandidātu apliecību izsniegšanai mūsu sportistiem un sportistēm mākslas vingrošanā, sporta vingrošanā un vingrošanā uz batuta.
Sporta Meistara apliecības tika izsniegtas 30 sportistiem un  Sporta Meistara Kandidātu apliecības tika izsniegtas 49 sportistiem.

Lepojamies ar mūsu sportistiem un pateicamies treneriem par ieguldīto darbu sportistu izaugsmē.