Rīgas Domes līdzfinansējums sportistu dalībai starptautiskajās sacensībās

Dalībai 32. Eiropas čempionātā sporta vingrošanā, kas notiks 2018. gada 02. – 05. augustā, Glazgovā, Lielbritānijā RD IKSD piešķīrusi finansiālo atbalstu Rīgas sportistēm Lindai Tugarinovai un Marijai Šajovko. Kopējā summa ir  EUR 1320,00 (viens tūkstotis trīs simti divdesmit euro 00 centi).