Gada balvas pasniegšana interešu izglītības jomā 2017

2017. gada 24. novembrī “Splendid Palace” notika Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotais pasākums “Interešu izglītības gada balva 2017”. Šogad pie balvas tika sportiste lēcienos uz batuta Darja Ovčaruka un par mūža ieguldījumu interešu izglītībā mākslas vingrošanas trennere Valda Stūrmane.

 

Valda Stūrmane
Rīgas 86. vidusskolas Mākslas vingrošanas pulciņa interešu izglītības skolotāja

Valdas Stūrmanes darba stāžs mākslas vingrošanas trenera amatā mērojams 42 gados. Trenere strādājusi gan bērnu un jauniešu centrā, gan 4. un 6. Bērnu un jauniešu sporta skolā. No 1992. gada – 1994. gadam bijusi Latvijas izlases trenere grupu vingrojumos.

Mākslas vingrošanas pulciņu Rīgas 86. vidusskolā Valda Stūrmane vada no 1992. gada. Šajā laikā sagatavotas trīs Latvijas čempiones: I.Zambžicka, A.Deičmane un M.Zavadska. Skolotājas bijušās audzēknes I.Zambžicka un N.Kučinska beigušas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un šobrīd jau veiksmīgi trenē Latvijas jaunās mākslas vingrotājas.

Arī Latvijas Vingrošanas federacijas viceprezidente, Mākslas vingrošanas tehniskās komitejas vadītāja Daiga Liepiņa ir savu trenera darbu uzsākusi V. Stūrmanes vadībā.

Arī citi treneres sagatavotie audzēkņi regulāri ir Latvijas izlases sastāvā, pārstāvot valsti Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās Francijā , Maltā, Grieķijā un citās valstis, gūstot vērā ņemamus sasniegumus. Ar priekšnesumiem pulciņa audzēkņi ir piedalījušies gan skolas rīkotajos pasākumos un Starptautiskajās sacensībās mākslas vingrošanā “Baltijas aplis”, kas ik gadu tiek rīkots Rīgā, gan arī sacensībās Austrijā, Portugālē, Spānijā.

Ar savu darbu Valda Stūrmane ir apliecinājusi arī stingru nostāju pret negodīgumu un netaisnību.

Audzēkņu vecāki ir pateicīgi, ka skolotāja Valda Stūrmane viņu meitām ir bijusi kā otra mamma, iemācot ne vien skaisti kustēties, izprast mūziku un ritmu, bet arī pārvarēt sevi, neapstāties pie sasniegtā un virzīties uz jauniem mērķiem. Skolotāja dziva līdzi saviem audzēkņiem, izprot viņu uzvedibu, vajadzības, intereses, spējas un sagatavo fiziski spēcīgus, kvalificētus un gudrus audzēkņus.

 

Darja Ovčaruka, 12 gadi
Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Pulciņa “Lēcieni uz batuta” audzēkne, pedagogs Vera Antone

Darja Ovčaruka jau no 5. gadu vecuma nodarbojas ar lēkšanu uz batuta Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”. Sports ir viņas dzīvesveids. Treniņos ļoti centīga un ar lielu atbildības sajūtu. Apzinīgi izpilda treneres dotos uzdevumus. Meitenei sportā ir savs mērķis – piedalīšanās Olimpiskajās spēlēs.

Darja piedalās dažādās sacensībās gan valsts, gan starptautiskajā mērogā un vienmēr gūst izcilus rezultātus.

Meitenei ir arī labas un teicamas sekmes skolā. Patīk mūzika un dejas. Viņa nodarbojas arī ar horeogrāfiju, kā arī apgūst vairākas svešvalodas. Darja ir ļoti draudzīga un izpalīdzīga , vienmēr atvērta komunikācijai. Jauno sportisti viņas gaitās ļoti atbalsta gimene.