Latvijas Republikas čempionāts sporta vingrošanā 2017 – nolikums

N O L I K U M S

Mērķis un uzdevumi:

Popularizēt sporta vingrošanu Latvijas Republikā . Noskaidrot valsts labākos vingrotājus visās sporta klasēs.

Laiks un vieta: 2017. gada 10. – 11. novembrī, Rīgā, Miera ielā 62

Sacensību vadība: Sacensības vada galvenā tiesnešu kolēģija, sacensību galvenais tiesnesis – Broņislavs Konstantinovičs ( FIG Brevet II ), vietnieki – Nadežda Seile ( FIG Brevet I ) ,  Pavels Pavlovs ( FIG Brevet II )

Dalībnieki  un programma:

Vīrieši Sievietes
Seniori 1999. dz. g. un vec. FIG

Juniori 2000. – 2003. FIG j. 

Pre-juniori 2004. g. – 2006. LVF VTK noteikumi 

Seniores 2001.dz.g. un vec. FIG

Juniores 2002. – 2003. dz. g. FIG        

Pre- juniores 2004. – 2006. dz. g. FIG

 

Dalības  maksa  –  EUR 15,00

Dalības maksa jāiemaksā LVF kontā ar pārskaitījumu līdz 2017. gada 1. novembrim ar  norādi  –

Dalību  maksa  LR čempionātā ,  uzrādot  vingrotāju uzvārdus.

BIEDRĪBA  ” LATVIJAS  VINGROŠANAS  FEDERĀCIJA ” ,

Reģ. Nr. 40008022241

Skolas iela 9 – 23, Rīga  LV-1010

BANKAS  REKVIZĪTI : Valsts  kase, kods  TRELLV22, Konts  LV94TREL9153520000000

 

Apmaksas kvīti vai maksājuma uzdevuma kopija jāuzrāda pārstāvju sanāksmē.

 

Katrai  sporta  organizācijai   jānodrošina   divi  kvalificēti  tiesneši. 

Latvijas  Republikas  čempionāta  uzvarētāji   un  godalgoto  vietu  ieguvēji  tiek  apbalvoti  ar  diplomiem , medaļām  un   balvām  Visi dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.

Rīku iemēģināšana MAG, WAG:   2017. gada 9. novembrī  12.00 – 18.00;

Pārstāvju sanāksme:                        2017. gada 9. novembrī  16.00;

Sacensības  MAG –                           2017. gada  10. novembrī   14:00;

Sacensības  WAG –                           2017. gada  11. novembrī   14:00.

 

Pieteikumi jāiesniedz pa E – pastu [email protected] līdz 2017. gada 3. novembrim, oriģinālus  ar ārsta parakstu un zīmogu jāiesniedz pārstāvju sanāksmes laikā 9. novembrī plkst. 16:00

 

LVF  Sieviešu TK  un  Vīriešu TK   lēmums