Latvijas Republikas čempionāts mākslas vingrošanā grupu vingrojumos 2017 rezultāti

REZULTĀTI

Latvijas Republikas čempionāts mākslas vingrošanā grupu vingrojumos 2017 rezultāti

Latvijas Republikas čempionāts junioriem mākslas vingrošanā 2017 daudzcīņa rezultāti

Latvijas Republikas čempionāts pieaugušajiem mākslas vingrošanā 2017 daudzcīņa rezultāti

Latvijas Republikas čempionāts pieaugušajiem mākslas vingrošanā 2017 daudzcīņa fināls rezultāti

 

N O L I K U M S.                                                                       

 

Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt mākslas vingrošanu Latvijas Republikā.


Laiks un vieta:
2017. gada 12. novembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, Liepāja.

 

Sacensību vadība: 

Sacensības organizē Latvijas Vingrošanas federācija.

Galvenā tiesnese – Natālija Sidorova (Starptautiskā kategorija).

Galvenā sekretāre – Iveta Audre (Nacionālā kategorija).

 

Dalībnieces un programma:
Grupu vingrojumi  seniori un juniori  startē pēc FIG noteiktās programmas.

 

Dalības maksa

EUR 20,00 no komandas

Dalības maksa jāiemaksā LVF kontā ar pārskaitījumu līdz 2017. gada 5. novembrim ar norādi – Dalības maksa LR čempionātā uzrādot komandas nosaukumu.

BIEDRĪBA „LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA”

Reģ. Nr. 40008022241

Skolas 9 – 23, Rīga LV-1010

BANKAS REKVIZĪTI

Valsts kase, kods TRELLV22 Konts LV94TREL9153520000000

Apmaksas kvīti vai maksājuma uzdevuma kopija jāuzrāda pārstāvju sanāksmē.

 

Tiesneši: 

Katrai organizācijai  janodrošina  viens kvalificēts  tiesnesis.

 

Apbalvošana:
1.-3. vietas ieguvējas visās sporta klasēs  grupu vingrojumos apbalvo ar  diplomiem, medaļām.

 

Pieteikumi:
Pieteikumi jāiesniedz elektroniski   līdz 2017. gada 23. oktobrim  uz e-pasta adresi audre@inbox.lv.

Galīgos pieteikumus (obligāti ar vingrotāju personas kodiem un ārsta parakstu) jāiesniedz izlozes laikā, kas notiks 2017. gada 4. novembrī Jūrmalas Valsts gimnāzijas sporta hallē (adrese – Raiņa 55, Jūrmala) Jūrmalas pilsētas atklātās meistarsacīkstes laikā.

 

Komandējošās organizācijas sedz  visus  izdevumus.

 

Apstiprināts LVF Mākslas vingrošanas TK sēdē.

Latvijas čempionāts grupu vingrojumos 2017 nolikums